MåleriCompaniet, måleriföretag
måleri, målerifirma, målare
MåleriCompaniet
måleritjänster

Garantier och ansvar vid hantverkartjänster

Spara eller skriv ut denna sida

MåleriCompanietMåleriCompaniet

Garantier och ansvar vid hantverkartjänster mot privat konsument

Garantier och ansvar vid hantverkartjänster mot privat konsument

Arbeten på fast egendom skall utföras fackmässigt.

Det innebär att du har rätt att kräva vad som förväntas av en normalt skicklig, kunnig och seriöst arbetande fackman.

  • Hantverkaren skall visa dig omsorg vilket innebär att ställa sin sakkunskap och yrkeserfarenhet till ditt förfogande.

  • Ta till vara dina intressen och samråda med dig om det behövs.

  • Hantverkaren får exempelvis inte välja ett onödigt dyrt sätt att utföra tjänsten.

  • Hantverkaren bör ge dig råd om förberedande arbeten som du själv kan göra och
    vad som krävs för skydda det utförda arbetet mot skador.

Om en tjänst inte är till ekonomisk nytta för dig är näringsidkaren skyldig att avråda dig från att få den utförd. Ett riktmärke är att en reparation som kostar hälften eller mer av marknadsvärdet av föremålet som skall repareras inte är till ekonomisk nytta.

Du som kund har rätt att påtala felaktiga eller bristfälliga utförda hantverkstjänster inom  tio år från dagen för arbetets slutförande.

Du som kund skall kunna styrka dvs bevisa att bristfälligt hantverk beror på fel som förelåg redan vid den tidpunkt som avgörandet för felbedömning.

dvs då arbetet avslutatades.

Ytterligare information om att anlita hantverkare hittar du hos Konsumentverket, klicka här.


Relaterade länkar

MåleriCompaniet
 
MåleriCompaniet AB - Råsundavägen 118 - Tel: 08-28 84 75 - info@malericompaniet.se
 
 
 
MåleriCompaniet, måleriföretag Stockholm Fler Tips & Råd